• norskt bokmål
  • svenska
  • engelska
Aktiva projekt Tilbaka

Veiledning

Urbanet Analyse har tidligere vært med på å utvikle en strategisk planleggingsmodell (STRATMOD) for bærekraftig bytransport.

Hensikten med prosjektet var å utvikle et strategisk modellverktøy for å kunne gjennomføre bedre analyser av ulike transportscenarier i byområdene. Prosjektet ble gjennomført i samarbeid med SINTEF, NTNU og VTI i Sverige. 

På oppdrag fra Vegdirektoratet skal Urbanet Analyse nå utarbeide en brukerveiledning til den offentlig tilgjengelige modellen

Bidragsgivare från Urbanet Analyse

  • Mari
    Fossheim Betanzo
  • Harald
    Høyem