• norskt bokmål
  • svenska
  • engelska
Publikationer Tilbaka

Vurdering

Urbanet Analyse skal på oppdrag av Troms og Finnmark fylkeskommune vurdere spørsmål knyttet til effekter av takstreduksjon på kollektivtransporten.

Tromsø kommune og Troms og Finnmark fylkeskommune har avtale med staten om belønningmidler til bedre kollektivtransport og mindre bilbruk for perioden 2020-2023. Belønningsavtalen inkluderer tilskudd til reduserte billettpriser på kollektivtransport i tråd med regjeringens bompengeavtale fra august 2019. For Tromsø innebærer dette en bevilgning på 20 mill. pr år i samme periode.

Prosjektet skal vise overordnede effekter av reduserte takster på kollektivtransport i Tromsø.

Hämta dokumentet här

Bidragsgivare från Urbanet Analyse

  • Kristine
    Wika Haraldsen
  • Katrine
    Næss Kjørstad