• norskt bokmål
  • svenska
  • engelska
Aktiva projekt Tilbaka

Evaluering

På oppdrag fra Statens Vegvesen Region Nord skal Urbanet Analyse evaluere kollektivfeltet som ble etablert på Kvaløyvegen ved Postterminalen i Tromsø. Formålet med evalueringen er å undersøke de trafikale effekter av tiltaket med hovedfokus på fremkommelighet for bussen.

Bidragsgivare från Urbanet Analyse

  • Johannes
    Raustøl
  • Katrine
    Næss Kjørstad