• norskt bokmål
 • svenska
 • engelska
Publikationer Tilbaka

Jernbaneevaluering

Urbanet Analyse har fått i oppdrag å evaluere prosjektene Barkåker-Tønsberg og Gevingåsen-tunellen. Evalueringen gjøres på oppdrag fra Jernbaneverket. Hensikten er å vurdere hvilke effekter tiltakene bidrar med til i samfunnet og til hvilken kostnad. Evalueringen skal avdekke om begge prosjektene har oppnådd de effektene som ble forutsatt og beregnet før prosjektene ble gjennomført. 

Etterprøvingen tar utgangspunkt i metodikken fra Concept-programmet til NTNU. Evalueringen skal vurdere operasjonell, taktisk og strategisk vellykkethet og det skal gjennomføres en ny samfunnsøkonomisk analyse. Det vil bli lagt spesiell vekt på vurderingen av den taktiske vellykketheten og gjennomføringen av den samfunnsøkonomiske analysen. Operasjonell og strategisk vellykkethet vil bli vurdert på overordnet nivå.

Hämta dokumentet här

Bidragsgivare från Urbanet Analyse

 • Harald
  Høyem
 • Kristine
  Wika Haraldsen

Andra bidragsgivare

 • Hilde
  Solli
 • Tormod
  Wergeland Haug
 • Mads
  Berg
 • Maria
  Amundsen