• norskt bokmål
  • svenska
  • engelska
Publikationer Tilbaka

Når jernbaneprosjekter ikke når sine mål

I årene fremover vil samfunnet bruke store ressurser på forbedringer av jernbanen. Erfaring fra gjennomførte prosjekter viser at ny infrastruktur ikke alltid er nok for å nå oppnå de tiltenkte effektene for brukerne.

Urbanet Analyse og Concept på NTNU presenterer resultatene fra sin evaluering av to jernbaneprosjekter, Gevingåsen tunnel og dobbeltspor Barkåker–Tønsberg, i Samferdsel. 

Se dokumentet här (extern länk)

Andra bidragsgivare

  • Hilde
    Solli
  • Morten
    Welde