• norskt bokmål
  • svenska
  • engelska
Publikationer Tilbaka

Færre holdeplasser, flere reisende

Målet om nullvekst i biltrafikken innebærer kraftig vekst i kollektivtrafikken og et medfølgende økt finansieringsbehov. En ny studie fra Urbanet Analyse viser at å redusere antall holdeplasser er et tiltak som kan øke antall reisende og samtidig redusere finansieringsbehovet for kollektivtrafikken. Kristine Wika Haraldsen og Mari Betanzo presenterer funnene i Samferdsel.

Se dokumentet här (extern länk)

Bidragsgivare från Urbanet Analyse

  • Kristine
    Wika Haraldsen
  • Mari
    Fossheim Betanzo