• norskt bokmål
  • svenska
  • engelska
Publikationer Tilbaka

Färre hållplatser

I de flesta städer runt om i Sverige kan kollektivtrafiken beskrivas som i första hand yttäckande, dvs fokus ligger på många linjer och korta gångavstånd till hållplatserna. Kunderna upplever produkten som relativt långsam. Konsekvensen är att stadsbussarna har svårt att attrahera nya kundgrupper. 

Anledningen till att det är såhär, är att många beslutsfattare – tjänstemän och politiker – sitter kvar i den sociala dimensionen, det vill säga jobbar i första hand gentemot de som saknar bil. Applicerar vi även den hållbara aspekten, som vi pratar om, så attraheras nya kundgrupper.

En lösning är helt enkelt att glesa ut antalet hållplatser. En ny studie som vi på Urbanet Analys gjort visar att om antalet hållplatser reduceras, så kan resandet öka samtidigt som finansieringsbehovet minskar. Färre hållplatser ökar resandet eftersom resenärens vinst av kortare restid är större än ”obehaget” av den något förlängda gångtiden till hållplatsen. Den ökade hastigheten minskar också kostnader knutna till fordonet.

Hämta dokumentet här

Se dokumentet här (extern länk)

Bidragsgivare från Urbanet Analyse

  • Torbjörn
    Eriksson
  • Kristine
    Wika Haraldsen