• norskt bokmål
 • svenska
 • engelska
Publikationer Tilbaka

I transportmodellener

I samarbeid med Sintef har Urbanet Analyse fått i oppdrag å vurdere faktorer for kollektivtrafikk og sykkel på grunnkretsnivå. Prosjektene utføres for Statens vegvesen, Vegdirektoratet, og inngår i direktoratets forskningsprogram Bedre by, som er en del av et forskningssamarbeid med Kommunal- og Moderniseringsdepartementet (KMD) og KS. Hensikten med samarbeidet er å videreutvikle de regionale transportmodeller (RTM) med vekt på delområdemodeller (DOM) for storbyområdene. Transportmodellene brukes til å planlegge samferdselsinfrastruktur i Norge. 

Prosjektene er to av til sammen fem delprosjekter:

 • Arealbruk og lokaliseringsmønstre 
 • Parkering 
 • Transportstandard for kollektivtransport 
 • Transportstandard for sykkel 
 • Transportstandard for gående

Det endelige målet må være å finne faktorer som best mulig beskriver kollektiv- og sykkeltilbudet på grunnkretsnivå, både med tanke på dataflyt i modellen, beregningstider, men også tidsbruk og vedlikehold ved koding av inndata til RTM. Faktorene på grunnkretsnivå blir også diskutert i sammenheng med hvilke faktorer som er av betydning samlet sett.

Hämta dokumentet här

Bidragsgivare från Urbanet Analyse

 • Ingunn
  Opheim Ellis

Andra bidragsgivare

 • Hilde
  Solli
 • Tormod
  Wergeland Haug
 • Olav
  Kåre Malmin