• norskt bokmål
 • svenska
 • engelska
Publikationer Tilbaka

Nullvekst i biltrafikken i de største byområdene innebærer en betydelig vekst i kollektivtransporten framover, med et økt tilskuddsbehov på mellom 1,7 og 6 mrd kr. Det er ikke mulig å finansiere dette innenfor ordinære budsjetter, samtidig som finansieringsbehovet kan reduseres hvis rammebetingelsene for kollektivtransporten i byene bedres.

Urbanet Analyse har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet utredet ulike nye modeller for å finansiere drift av lokal kollektivtransport i Norge. Målsettingen har vært å utvikle en finansieringsmodell som gir mulighet for å nå nullvekstmålet, samtidig som det gir insentiver for mer kostnadseffektiv drift og helhetlig virkemiddelbruk i byene.

Rapporten anbefaler at det etableres et nytt «bytillegg» i overføringene fra staten til fylkene, som avhenger av antall nye kollektivtrafikanter i byene. Bare de siste fire årenes positive passasjerutvikling ville gitt byene nesten 400 mill kt i økt tilskuddsramme med en slik modell, og på lang sikt over 1,7 mrd kr.

Hämta dokumentet här

Bidragsgivare från Urbanet Analyse

 • Bård
  Norheim
 • Mari
  Fossheim Betanzo

Andra bidragsgivare

 • Jørund
  Nilsen
 • Hilde
  Solli