• norskt bokmål
  • svenska
  • engelska
Publikationer Tilbaka

Litteraturstudie

Urbanet Analyse har i samarbeid med Lunds Tekniske Högskola gjennomført en litteraturstudie om betydningen av drift og vedlikehold for gående og syklende (Svorstøl, Ellis og Varhelyi, 2017). Studien ble gjort på oppdrag fra Vegdirektoratets FoU-program BEVEGELSE (Bedre drift og vedlikehold for å få flere gående og syklende).

Den viser at god drift handler om å skape god fremkommelighet og tilgjengelighet hele året, og spesielt gjennom vinterdrift.

Når dette ikke er på plass, utgjør det en mobilitetsutfordring for alle, men konsekvensen blir større for enkelte brukergrupper.

Se dokumentet här (extern länk)

Bidragsgivare från Urbanet Analyse

  • Ingunn
    Opheim Ellis

Andra bidragsgivare

  • Eli-Trine
    Svorstøl