• norskt bokmål
  • svenska
  • engelska
Aktiva projekt Tilbaka

Prognose

På oppdrag fra Brakar Kollektivtrafikk utarbeider Asplan Viak en grunnprognose for kollektivtransport og bil fram mot 2030. Grunnprognosen tar utgangspunkt i transportmodellmodeller og forutsetninger som er etablert i forbindelse med NTP.

Bidragsgivare från Urbanet Analyse

  • Johannes
    Raustøl