• norskt bokmål
 • svenska
 • engelska
Publikationer Tilbaka

Undersøkelse

På oppdrag fra Jernbanedirektoratet skal vi kartlegge endringer i de togreisendes preferanser og potensialet for etterspørselsstyring i kjølvannet av koronapandemien.

Formålet med prosjektet er å få mer kunnskap om hvordan pandemien kan føre til varige endringer i reisevaner og reisepreferanser, samt aksept for etterspørselsvridende virkemidler. Slike endringer er viktig å avdekke da det kan påvirke hvilket jernbanetilbud en bør planlegge for i fremtiden.

For å kunne svare ut oppdraget vil vi først gjennomføre en markedsundersøkelse av trafikantenes reiseomfang og preferanser for togreiser. En del av undersøkelsen vil være en verdsettingsundersøkelse, en undersøkelsesmetodikk som er velegnet til å identifisere befolkningens prioriteringer (eller verdsettinger) av ulike egenskaper ved et tilbud, som eksempelvis ulik grad av trengsel eller ulik pris for å reise i og utenfor rush.

Basert på svarene og supplerende beregninger vil vi anslå endringer i markedsgrunnlaget for togtransport, og potensialet for å styre etterspørselen med økonomiske virkemidler.

Hämta dokumentet här

Bidragsgivare från Urbanet Analyse

 • Bård
  Norheim
 • Mari
  Fossheim Betanzo
 • Kristine
  Wika Haraldsen
 • Ingunn
  Opheim Ellis