• norskt bokmål
 • svenska
 • engelska
Publikationer Tilbaka

Konkurrens-situation

Urbanet har analyserat dagens konkurrenssituation jämfört med biltrafiken för stadsbussarna i Örebro tätort och för regionala bussresor på utvalda stråk i Örebro län.

I rapporten beskriver Urbanet hur konkurrenskraften för kollektivtrafik ser ut på olika stråk och för olika målgrupper.

Utifrån priselasticitetet, tidsvärden och kollektivtrafikens marknadsposition har Urbanet beräknat alternativa förslag på incitamentsavtal och genomlyst effekter av olika typer av incitament: resandeincitament, kundnöjdhet och effektiviseringar.

Bidragsgivare från Urbanet Analyse

 • Torbjörn
  Eriksson
 • Harald
  Høyem
 • Kristine
  Wika Haraldsen