• norskt bokmål
 • svenska
 • engelska
Publikationer Tilbaka

Rapporten er skrevet innenfor prosjektet «Målrettede sykkeltiltak i fire byområder», som er finansiert av Transnova og byområdene Oslo, Kristiansand, Stavanger/Sandnes og Bergen. Hovedmålet med prosjektet er å få økt kunnskap om hvilke sykkeltiltak som er mest effektive for å få flere til å sykle i norske byområder.

I prosjektet er det gjennomført fire deloppgaver:
1.Litteraturstudie av internasjonale eksempler - Studie av «best practice» og suksesskriterier
2.Casestudie av virkemiddelbruk i Norge – Studie av tiltak og måloppnåelse i et utvalg byområder
3.Markedsundersøkelse for sykkel - Kartlegging av syklisters verdsetting av ulike sykkeltiltak
4.Analyser av byområder – Utforming av målrettede tiltak i de fire byområdene.

Denne rapporten presenterer hovedresultater fra spørreundersøkelsen og verdsettingsstudien i de fire byområdene (deloppgave 3).
 De andre deloppgavene i prosjektet, samt anbefaling for hvilke sykkeltiltak man bør ta i bruk i de fire byområdene, vil bli dokumentert i UA-rapport 55/2015 Målrettede sykkeltiltak i fire byområder i løpet av våren.

Hämta dokumentet här

Bidragsgivare från Urbanet Analyse

 • Ingunn
  Opheim Ellis

Andra bidragsgivare

 • Tanja
  Loftsgarden
 • Arnstein
  Øvrum