• norskt bokmål
  • svenska
  • engelska
Aktiva projekt Tilbaka

Metode

Urbanet analyse bistår Vegdirektoratet med å utvikle en metode for beregning av trafikkarbeid i byområder basert på reisevanedata, regional transportmodell (RTM) og kjørelengderegisteret i SSB (basert på EU-kontrollene). Beregningene danner grunnlag for vurdering av nullvekstmålet sammen med Statens vegvesens egne trafikktellinger.

Analysene gjennomføres for Bergen, Nord-Jæren, Trondheim og Oslo.

Bidragsgivare från Urbanet Analyse

  • Harald
    Høyem