• norskt bokmål
 • svenska
 • engelska
Aktiva projekt Tilbaka

Modell

NILU og Urbanet Analyse har på oppdrag fra Miljødirektoratet utviklet modellen NERVE («Norwegian Emissions from Road Vehicle Exhaust») for klimagassutslipp fra veitrafikken i norske kommuner.

I 2019 vant Urbanet og NILU rammeavtalen om drift og videreutvikling av modellen. Rammeavtalen er på 2 år med opsjon på 2 års forlengelse.

Bidragsgivare från Urbanet Analyse

 • Johannes
  Raustøl
 • Harald
  Høyem
 • Patrick
  Berent Ranheim