• norskt bokmål
 • svenska
 • engelska
Publikationer Tilbaka

Urbanet Analyse har gjennomført et større forskningsprosjekt innen program for storbyrettet forskning som har sett på utfordringene med dagens areal- og transportplanlegging. Prosjektet viser at det er klare synergigevinster mellom areal- og transportplanleggingen, men det er også barrierer i form av at det er ulike aktører som kan beslutte og hente ut disse synergigevinstene.

Framover må barrierene overvinnes slik at synergigevinstene kan hentes ut. Virkemidlet for å få til dette er de helhetlige bymiljøavtalene som nå er i støpeskjeen. Her vil statlige myndigheter og storbyområdene forhandle fram gjensidig forpliktende avtaler om transportløsninger og arealbruk for de nærmeste ti år.

Hovedfunnene fra denne rapporten viser at:

 1. En helhetlig virkemiddelpakke reduserer kostnadene for å nå nullvekstmålet. 
 2. Miljøvennlig transport kan fordobles ved en mer restriktiv parkeringspolitikk. 
 3. Perifer lokalisering gir økte kostnader og vekst i biltrafikken. 
 4. Økt fortetting og nytt rutetilbud kan gi 20 prosent ekstra vekst i kollektivtransporten. 
 5. Bedre framkommelighet kan gi mer og bedre kollektivtransport for samme prisen. 
 6. Etablering av større statlige arbeidsplasser bør ta utgangspunkt i trafikkgrunnlag for et miljøvennlig og konkurransedyktig tilbud. 
 7. For å bygge bane istedenfor buss må vi ha et tilstrekkelig trafikkgrunnlag. 
 8. Gange og sykkel på korte reiser avhenger av rammebetingelser for bil og takster for kollektivtransporten. 
 9. El-sykkelen øker influensområdet for sykkel med cirka 50 prosent. 
 10. Influensområdet rundt stasjoner og holdeplasser avhenger av egenskapene ved kollektivtilbudet.

I prosjektet har vi skrevet en synteserapport som oppsummerer de ti lærdommene og eventuelle konsekvenser for bymiljøavtaler (UA-rapport 51a/2015) og en dokumentasjonsrapport som dokumenterer de analysene som er gjort (UA-rapport 51b/2015.

Hämta dokumentet här

Bidragsgivare från Urbanet Analyse

 • Ingunn
  Opheim Ellis
 • Mari
  Fossheim Betanzo
 • Bård
  Norheim

Andra bidragsgivare

 • Hilde
  Solli
 • Miriam
  Søgnen Haugsbø
 • Tormod
  Wergeland Haug
 • Mads
  Berg