• norskt bokmål
 • svenska
 • engelska
Publikationer Tilbaka

Areal og transport

Areal og transport henger sammen, spredte byer gir lengre reiselengder og mer bilkjøring. Befolkningen i de største byområdene i Norge vil vokse med rundt 45 prosent fram til 2050. Flere mennesker gir mer transport. Samtidig er et politisk mål at veksten skal tas av gange, sykkel og kollektivtrafikk. I et prosjekt for KS sitt Program for storbyrettet forskning har Urbanet analysert ulike dynamiske sammenhenger mellom areal og transport. Noen hovedkonklusjoner fra dette prosjektet har vi presentert i en artikkel i tidskriftet Plan.

Se dokumentet här (extern länk)

Bidragsgivare från Urbanet Analyse

 • Bård
  Norheim

Andra bidragsgivare

 • Miriam
  Søgnen Haugsbø
 • Hilde
  Solli