• norskt bokmål
 • svenska
 • engelska
Aktiva projekt Tilbaka

Modellering

Urban Analyse skal, i samarbeid med NTNU, Asplan Viak AS og Avinet AS, skissere et løsningsforslag på hvordan en kan integrere Cube/RTM og Aimsun for å undersøke om dette gir bedre modellering av reisetider, effekter av tiltak og trafikantnytteberegninger. 

Fokuset i oppdraget vil være å teste om løsningsforslaget er teknisk gjennomførbart med tanke på arbeidsmengde (tilrettelegging av data og koding av nettverk) og beregningstider, i tillegg til å forbedre resultatene tilstrekkelig til at en kan vurdere å integrere dette som en del av det offisielle RTM-systemet.

Andra bidragsgivare

 • Tormod
  Wergeland Haug
 • Eli-Trine
  Svorstøl
 • Mads
  Berg