• norskt bokmål
 • svenska
 • engelska
Publikationer Tilbaka

Urbanet Analyse deltar i et større forskningsprosjekt hvor formålet er å se på mulighetene for å optimalisere kollektivtilbudet i Osloområdet, basert på smart datafangst. Målet er å utvikle en applikasjon på mobiltelefon som kan spore reisestrømmer.

Dataene fra prosjektet kan gi supplerende informasjon til eksisterende reisevaneundersøkelser, og mer detaljert kunnskap om reisebehov og variasjoner/avvik i kollektivtilbudet.

Prosjektansvarlig er Oslo kommune ved bymiljøetaten. SINTEF er prosjektleder for prosjektet. I tillegg deltar Ruter og Statens vegvesen region øst. Urbanets rolle i prosjektet er å identifisere hvilke faktorer som bør kartlegges i en slik datafangst, se på internasjonale erfaringer på området og evaluere datafangsten for å optimalisere kollektivtilbudet.

Prosjektet finansieres gjennom lokale midler i Oslo og Regionalt Forskingsfond Hovedstaden og skal ferdigstilles i løpet av første halvdel av 2016.

Hämta dokumentet här

Bidragsgivare från Urbanet Analyse

 • Ingunn
  Opheim Ellis
 • Katrine
  Næss Kjørstad

Andra bidragsgivare

 • Miriam
  Søgnen Haugsbø
 • Solveig
  Meland (Sintef)
 • Erlend
  Dahl (Sintef)
 • Kristin
  Ystmark Bjerkan (Sintef)