• norskt bokmål
 • svenska
 • engelska
Publikationer Tilbaka

Analyse

Urbanet Analyse skal på oppdrag fra Jernbanedirektoratet gjøre en oppdatert analyse av et tilbudskonsept som krever ny tog-tunnel gjennom Oslo.

Arbeidet innebærer transportanalyser og tilhørende samfunnsøkonomiske analyser med dokumentasjon knyttet til nytt tunnel-løp gjennom Oslo. Analysene blir innspill til NTP.

Et hovedformål med oppdraget er å synliggjøre transport- og trafikkvirkninger i Oslo-området og kvantifisere behovet for ytterligere kapasitet i transportsystemet i fremtiden.

Det skal settes særlig søkelys på kapasitet om bord på togene og på trengsel. Analysene skal gjennomføres med og uten oppnåelse av nullvekstmålet for biltrafikk.

Arbeidet vil kreve bruk av flere modeller; RTM23+, NTM6 og Trenklin. I tillegg skal nyttekostanalyse sammenstilles i Saga.

Bidragsgivare från Urbanet Analyse

 • Patrick
  Berent Ranheim
 • Harald
  Høyem
 • Johannes
  Raustøl
 • Stig
  Alstad (Asplan Viak)

Andra bidragsgivare

 • Sindre
  Lindheim-Minde (Asplan Viak)