• norskt bokmål
  • svenska
  • engelska
Publikationer Tilbaka

Vudering

Urbanet Analyse skal på oppdrag fra Miljøpakken i Trondheim vurdere hvordan en kan benytte takstreduksjoner mest mulig effektivt med tanke på å nå målene i byvekstavtalene, spesielt nullvekstmålet.

Den faglige vurderingen skal belyse hvordan prisene påvirker trafikantenes reiseadferd i ulike markedssegment og med ulike konkurranseflater.

Hämta dokumentet här

Bidragsgivare från Urbanet Analyse

  • Kristine
    Wika Haraldsen
  • Bård
    Norheim