• norskt bokmål
  • svenska
  • engelska
Seminar Tilbaka

Beskrivning

Sammen med Ruter og Klimaetaten i Oslo kommune arrangerer vi frokostseminar om elbilens rolle i bærekraftige mobilitetsløsninger. 

To nye undersøkelser gir kunnskap om reisevanene til dagens elbilister og hvilke faktorer som er viktigst for om folk velger elbil eller fossilbil ved neste bilkjøp. Funnene åpner for en ny vurdering av insentivene opp mot målene som skal nås. I Oslo er målet at alle nye person- og varebiler skal gå på fornybart drivstoff eller være ladbare hybrider fra 2020. Samtidig skal biltrafikken ned. 

Program

Presentatörer

  • Ingunn Opheim Ellis

    Ingunn Opheim Ellis är statsvetare. Hon arbetar med analyser av styrmedelanvändning för att nå lokala och nationella målsättningar inom trafikutveckling, samt utformning och analyser av marknadsundersökningar riktade mot olika målgrupper såsom Resvaneundersökningar och Stated Preference-undersökningar

Praktisk info