• norskt bokmål
  • svenska
  • engelska
Seminar Tilbaka

Beskrivning

Urbanet Analyse foreleser på kurset "Strategisk kollektivtrafikplanering" på Lunds Universitet 26. oktober. 

Program

Presentatörer

  • Katrine Næss Kjørstad

    Katrine Næss Kjørstad är ingenjör och forskare. Centrala områden i hennes arbete gäller kollektivtrafikmarknaden, kundnöjdhet, strategier för utveckling av kollektivtrafikutbudet, efterfrågeeffekter av utbudsändringar och attityder till olika utbudsfaktorer.

  • Kristine Wika Haraldsen

    Kristine Wika Haraldsen är nationalekonom. Hon arbetar med kostnadsmodellen, prisanalyser och samhällsekonomiske analyser av kollektivtrafikprojekt.

Praktisk info