• norskt bokmål
 • svenska
 • engelska
Seminar Tilbaka

Beskrivning

Økt komfort på kollektivreisen forbedrer reiseopplevelsen og kan tiltrekke nye reisende. Men hvem er villige til å betale for økt komfort på kollektivreisen? Urbanet Analyse har gjennomført en rekke studier for å kartlegge reisendes preferanser og villighet til å betale for økt komfort.

I et prosjekt for Jernbanedirektoratet har Urbanet Analyse utredet de reisendes preferanser for togreiser til og fra Oslo Lufthavn. Hvorfor velger mange å reise med Flytoget framfor med NSB som har en lavere pris? Og hvem er disse? På seminaret presenteres resultatene fra en markedsundersøkelse blant togtrafikanter til og fra Oslo Lufthavn.

En liknende undersøkelse er gjennomført i Stockholm for å kartlegge potensialet for en ny shuttlebuss til Arlanda flyplass. Målet med undersøkelsen var å finne ut om de reisende er villige til å betale for en komfortløsning mellom kollektivtransport og taxi. Torbjörn Eriksson kommer fra Stockholm for å presentere resultatene. 

Som vanlig vil vi sette av god tid til diskusjon.  Seminaret er åpent for alle. Vi håper at du har anledning til å delta!

Program

Presentatörer

 • Bård Norheim

  Bård Norheim är nationalekonom, forskare och VD för Urbanet Analyse. Han jobbar med styrmedel och analyser av utmaningar för kollektivtrafiken i storstäder samt analyser av finansieringsmodeller och konkurrens.

 • Ingunn Opheim Ellis

  Ingunn Opheim Ellis är statsvetare. Hon arbetar med analyser av styrmedelanvändning för att nå lokala och nationella målsättningar inom trafikutveckling, samt utformning och analyser av marknadsundersökningar riktade mot olika målgrupper såsom Resvaneundersökningar och Stated Preference-undersökningar

 • Torbjörn Eriksson

  Torbjörn Eriksson har arbetat inom såväl det offentliga- som det privata näringslivet. Huvudinriktningen är att utveckla tjänster som möter konsumenten/slutkundens behov. Torbjörn har varit produktchef på Nobina och affärsområdeschef på Ipsos. En marknadsanalytiker som kopplar ihop beteende/resvanor med attityder och värderingar.

Praktisk info

Det vil bli servert lett frokost. På grunn av planlegging av innkjøp og for å sikre at alle får plass, ber vi om forhåndspåmelding innen mandag 29. oktober. Påmeldingen gjøres via nett: https://response.questback.com...

Hämta dokumentet här