• norskt bokmål
 • svenska
 • engelska
Seminar Tilbaka

Beskrivning

I de norske byene tar elbilen en stadig større del av nybilsalget. Hvilke konsekvenser får den økende elbilandelen for byenes mål om reduksjon i både bilreiser og klimagassutslipp? Og hvordan påvirker elbilandelen byenes inntektsgrunnlag? Har elbilen blitt så attraktiv at det er mulig å innføre restriksjoner på nullutslippsbiler og samtidig oppnå økende elbilandel? Hvilke faktorer er det som er viktigst for valget av kjøp av elbil vs. fossilbil? Dette er temaer vi vil ta opp på det kommende frokostseminaret. Diskusjonen vil ta utgangspunkt i to gjennomførte prosjekter i Oslo og Trondheim.

Program

Presentatörer

 • Bård Norheim

  Bård Norheim är nationalekonom, forskare och VD för Urbanet Analyse. Han jobbar med styrmedel och analyser av utmaningar för kollektivtrafiken i storstäder samt analyser av finansieringsmodeller och konkurrens.

 • Ingunn Opheim Ellis

  Ingunn Opheim Ellis är statsvetare. Hon arbetar med analyser av styrmedelanvändning för att nå lokala och nationella målsättningar inom trafikutveckling, samt utformning och analyser av marknadsundersökningar riktade mot olika målgrupper såsom Resvaneundersökningar och Stated Preference-undersökningar

 • Mari Fossheim Betanzo

  Mari Betanzo är nationalekonom. Hon arbetar med analyser baserade på strategiska trafikmodeller och med samhällsekonomiska analyser samt estimering av kostnader för olike trafikscenarion.

Praktisk info

Det vil bli servert lett frokost. På grunn av planlegging av innkjøp og for å sikre at alle får plass, ber vi om forhåndspåmelding innen mandag 17.juni. Påmeldingen gjøres via nett: https://response.questback.com/asplanviakas/pamxo6denu.

Som vanlig vil vi sette av god tid til diskusjon.  Seminaret er åpent for alle. Vi håper at du har anledning til å delta!

Hämta dokumentet här