• norskt bokmål
 • svenska
 • engelska
Seminar Tilbaka

Beskrivning

Transportforum er i Linköbing i Sverige er Nordens største årlige konferanse for transportsektoren. Konferansen foregår fra 10-11 januar 2017.

Program

Presentatörer

Under sesjonen Att mäta och modellera cykeltrafik  skal Ingunn Opheim Ellis snakke om omfang av sykling i den norske reisevaneundersøkelsen», sesjon 20 tirsdag kl. 13.15-14.45.

 • Ingunn Opheim Ellis

  Ingunn Opheim Ellis är statsvetare. Hon arbetar med analyser av styrmedelanvändning för att nå lokala och nationella målsättningar inom trafikutveckling, samt utformning och analyser av marknadsundersökningar riktade mot olika målgrupper såsom Resvaneundersökningar och Stated Preference-undersökningar

 • Torbjörn Eriksson

  Torbjörn Eriksson har arbetat inom såväl det offentliga- som det privata näringslivet. Huvudinriktningen är att utveckla tjänster som möter konsumenten/slutkundens behov. Torbjörn har varit produktchef på Nobina och affärsområdeschef på Ipsos. En marknadsanalytiker som kopplar ihop beteende/resvanor med attityder och värderingar.

 • Mari Fossheim Betanzo

  Mari Betanzo är nationalekonom. Hon arbetar med analyser baserade på strategiska trafikmodeller och med samhällsekonomiska analyser samt estimering av kostnader för olike trafikscenarion.

 • Mads Berg

  Mads Berg är nationalekonom. I Urbanet arbetar han i stor grad med analyser baserade på strategiska trafikmodeller och med samhällsekonomiska analyser.

 • Tormod Wergeland Haug

  Tormod Wergeland Haug är nationalekonom och arbetar i huvudsak med trafikanalyser och samhällsekonomiske analyser av åtgärder i städer och för järnväg. Han jobbar med utveckling och användning av olika trafik- och policymodeller.

Praktisk info

Hämta dokumentet här