• norskt bokmål
  • svenska
  • engelska
Seminar Tilbaka

Beskrivning

Økt kollektivsatsing er en av de mest kostnadseffektive klimatiltakene som kan gjennomføres i norske byområder. Miljøeffekten er imidlertid avhengig av en målrettet satsing på bestemte linjer og effekten størst i samspill med andre virkemidler.

Program

Presentatörer

  • Bård Norheim

    Bård Norheim är nationalekonom, forskare och VD för Urbanet Analyse. Han jobbar med styrmedel och analyser av utmaningar för kollektivtrafiken i storstäder samt analyser av finansieringsmodeller och konkurrens.

  • Mads Berg

    Mads Berg är nationalekonom. I Urbanet arbetar han i stor grad med analyser baserade på strategiska trafikmodeller och med samhällsekonomiska analyser.

  • Øystein Olav Miland

Praktisk info

Hämta dokumentet här