• norskt bokmål
 • svenska
 • engelska
Seminar Tilbaka

Beskrivning

Hvilke tiltak er mest effektive for å redusere miljøproblemene fra transport?  Muligheten for å nå klima og luftkvalitetsmål er avhenge av en rekke ulike tiltak. Miljøgevinster er avhengig av om det satses på «pisk eller gulrot», eller en kombinasjon.

Program

Presentatörer

 • Bård Norheim

  Bård Norheim är nationalekonom, forskare och VD för Urbanet Analyse. Han jobbar med styrmedel och analyser av utmaningar för kollektivtrafiken i storstäder samt analyser av finansieringsmodeller och konkurrens.

 • Tormod Wergeland Haug

  Tormod Wergeland Haug är nationalekonom och arbetar i huvudsak med trafikanalyser och samhällsekonomiske analyser av åtgärder i städer och för järnväg. Han jobbar med utveckling och användning av olika trafik- och policymodeller.

 • Mari Fossheim Betanzo

  Mari Betanzo är nationalekonom. Hon arbetar med analyser baserade på strategiska trafikmodeller och med samhällsekonomiska analyser samt estimering av kostnader för olike trafikscenarion.

Praktisk info

Hämta dokumentet här