• norskt bokmål
 • svenska
 • engelska
Seminar Tilbaka

Beskrivning

Veksten i persontransporten i storbyområdene tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Urbanet har vist at gange bør ta en større del av transportveksten enn hittil antydet. Analysene viser videre at kostnadene ved å nå nullvekstmålet er avhengig av hvilke tiltak byområdene gjennomfører. 

Program

Presentatörer

 • Ingunn Opheim Ellis

  Ingunn Opheim Ellis är statsvetare. Hon arbetar med analyser av styrmedelanvändning för att nå lokala och nationella målsättningar inom trafikutveckling, samt utformning och analyser av marknadsundersökningar riktade mot olika målgrupper såsom Resvaneundersökningar och Stated Preference-undersökningar

 • Mari Fossheim Betanzo

  Mari Betanzo är nationalekonom. Hon arbetar med analyser baserade på strategiska trafikmodeller och med samhällsekonomiska analyser samt estimering av kostnader för olike trafikscenarion.

 • Bård Norheim

  Bård Norheim är nationalekonom, forskare och VD för Urbanet Analyse. Han jobbar med styrmedel och analyser av utmaningar för kollektivtrafiken i storstäder samt analyser av finansieringsmodeller och konkurrens.

 • Eivind Winsvold

Praktisk info

Hämta dokumentet här