• norskt bokmål
 • svenska
 • engelska
Seminar Tilbaka

Beskrivning

Det er gjennomført syv reisevaneundersøkelser i Norge. Dataene er en gullgruve for oss som holder på med nasjonal og regionale transportplanlegging. Men finnes det også fallgruver? Urbanet Analyse benytter RVU-data i en rekke prosjekter. I t to prosjekter har vi sett på reisevaner til befolkningen i Region sør og i Osloområdet, basert på den siste reisevaneundersøkelsen for 2013/14.

Program

Presentatörer

 • Miriam Søgnen Haugsbø

  Miriam Søgnen Haugsbø är statsvetare. Hon arbetar i huvudsak med analyser av befolkningens resvanor och potentialen för olika trafiklösningar i städer - och med samspelet mellan areal- och trafikplanering.

 • Harald Høyem

  Harald Høyem är nationalekonom. Han jobbar i huvudsak med analyser baserade på strategiska trafikmodeller och med samhällsekonomiska analyser inom kollektivtrafikprojekt.

 • Ingunn Opheim Ellis

  Ingunn Opheim Ellis är statsvetare. Hon arbetar med analyser av styrmedelanvändning för att nå lokala och nationella målsättningar inom trafikutveckling, samt utformning och analyser av marknadsundersökningar riktade mot olika målgrupper såsom Resvaneundersökningar och Stated Preference-undersökningar

Praktisk info

Hämta dokumentet här