• norskt bokmål
 • svenska
 • engelska
Seminar Tilbaka

Beskrivning

Teknologidagene er årets viktigste møteplass for forskning og utvikling i vegsektoren, og foregår 23.–27. oktober i Trondheim. Urvabet Analyse holder tre innlegg. 

Program

Presentatörer

 • Eli-Trine Svorstøl

  Eli-Trine Svorstøl er utdannet sivilingeniør. Hun har skrev masteroppgave om elbilens innvirkning på trafikkavviklingen i kollektivfeltet. Eli-Trine jobbet som vitenskapelig assistent ved NTNU, før hun begynte i Urbanet 5. september. Her skal hun i hovedsak arbeide med transportanalyser og effekter av ulike virkemiddelpakker innenfor bytransport.

 • Ingunn Opheim Ellis

  Ingunn Opheim Ellis är statsvetare. Hon arbetar med analyser av styrmedelanvändning för att nå lokala och nationella målsättningar inom trafikutveckling, samt utformning och analyser av marknadsundersökningar riktade mot olika målgrupper såsom Resvaneundersökningar och Stated Preference-undersökningar

 • Tormod Wergeland Haug

  Tormod Wergeland Haug är nationalekonom och arbetar i huvudsak med trafikanalyser och samhällsekonomiske analyser av åtgärder i städer och för järnväg. Han jobbar med utveckling och användning av olika trafik- och policymodeller.

Praktisk info

Les mer om Teknologidagene: https://www.vegvesen.no/fag/fo...