• norskt bokmål
  • svenska
  • engelska
Seminar Tilbaka

Beskrivning

Hvordan påvirker familiens tilgang til bil ungdommens reisevaner? Hvorfor sykler ungdommen mindre nå enn før? Hvordan endres reisevanene i overgangen fra ungdomsskolen til videregående skole? Dette er noen av spørsmålene vi har undersøkt i vår studie av ungdommens reisevaner på oppdrag fra Statens vegvesen Vegdirektoratet. Grunnlaget er data fra de nasjonale reisevaneundersøkelsene.

I dette webinaret presenterer vi resultater fra prosjektet. Vi ser blant annet at ungdom reiser mindre nå enn de gjorde før, og de gjør særlig færre besøksreiser. Samtidig blir de i større grad kjørt på ulike aktiviteter enn det de gjorde tidligere, og de sykler og går mindre. Dette betyr at aktivitetsnivået i forbindelse med reising har sunket, noe som er bekymringsfullt i et folkehelseperspektiv. Samtidig finner vi at eldre ungdom kjører mindre bil nå enn tidligere.

Program

Presentatörer

  • Ingunn Opheim Ellis

    Ingunn Opheim Ellis är statsvetare. Hon arbetar med analyser av styrmedelanvändning för att nå lokala och nationella målsättningar inom trafikutveckling, samt utformning och analyser av marknadsundersökningar riktade mot olika målgrupper såsom Resvaneundersökningar och Stated Preference-undersökningar

Praktisk info

Seminaret er åpent for alle som ønsker å delta, så send gjerne invitasjonen videre.

Meld deg på her, så sender vi deg lenke til webinaret i Teams: https://response.questback.com/asplanviakas/momfgkfacd

Hämta dokumentet här