• norskt bokmål
  • svenska
  • engelska
Seminar Tilbaka

Beskrivning

Forsinkelser oppleves som en stor ulempe for trafikantene og innebærer betydelige kostnader for operatørene og samfunnet. Gevinsten av ulike fremkommelighetstiltak vil avhenge av hvor mange som berøres av tiltakene, hvordan trafikantene verdsetter tidsgevinstene som oppstår og om operatørene klarer å effektivisere rutetilbudet når punktligheten øker.

På seminaret diskuterer vi betydningen av bedret fremkommelighet og hvordan vi finner de beste tiltakene. Vi viser resultater fra to tidligere prosjekter, et for Region Stockholm hvor vi studerte busstrafikken i Stockholm, og ett for Ruter i Asker.

Program

Betydningen av bedret fremkommelighet, med eksempler fra Stockholm

Torbjörn Eriksson, Urbanet Analyse

Vurdering av konkrete fremkommelighetstiltak, med eksempler fra Asker

Ingunn Ellis, Urbanet Analyse

Presentatörer

  • Torbjörn Eriksson

    Torbjörn Eriksson har arbetat inom såväl det offentliga- som det privata näringslivet. Huvudinriktningen är att utveckla tjänster som möter konsumenten/slutkundens behov. Torbjörn har varit produktchef på Nobina och affärsområdeschef på Ipsos. En marknadsanalytiker som kopplar ihop beteende/resvanor med attityder och värderingar.

  • Ingunn Opheim Ellis

    Ingunn Opheim Ellis är statsvetare. Hon arbetar med analyser av styrmedelanvändning för att nå lokala och nationella målsättningar inom trafikutveckling, samt utformning och analyser av marknadsundersökningar riktade mot olika målgrupper såsom Resvaneundersökningar och Stated Preference-undersökningar

Praktisk info

Seminaret er åpent for alle som ønsker å delta, så send gjerne invitasjonen videre.

Meld deg på her, så sender vi deg lenke til webinaret i Teams: https://response.questback.com/asplanviakas/uruvxid1tx

Hämta dokumentet här