• norskt bokmål
  • svenska
  • engelska
Seminar Tilbaka

Beskrivning

Vi presenterer resultater en dybdeanalyse av koronapandemiens effekter på kollektivtransporten. Prosjektet gjennomføres I samarbeid med kollektivselskapene Kolumbus, Skyss, AKT og Brakar. Vi har gjennomført en spørreundersøkelse i fire byområder for å avdekke endring i befolkningens reisevaner, deres forhold til trengsel og mulighet til å anvende hjemmekontor. I tillegg analyserer vi konkurranseflater og etterspørselseffekter basert på modellkjøringer.

Program

Presentatörer

  • Mari Fossheim Betanzo

    Mari Betanzo är nationalekonom. Hon arbetar med analyser baserade på strategiska trafikmodeller och med samhällsekonomiska analyser samt estimering av kostnader för olike trafikscenarion.

  • Bård Norheim

    Bård Norheim är nationalekonom, forskare och VD för Urbanet Analyse. Han jobbar med styrmedel och analyser av utmaningar för kollektivtrafiken i storstäder samt analyser av finansieringsmodeller och konkurrens.

Praktisk info

Seminaret er åpent for alle som ønsker å delta, så send gjerne invitasjonen videre. Møtet blir tatt opp og lagt ut på vår nettside i etterkant.

Hämta dokumentet här